Политики конференции

Политика доступа к архиву

Прийняті доповіді, які складають поточні та архівні конференції на цьому сайті, були викладені у відкритий доступ і вільно доступні для перегляду, на користь авторів та зацікавлених читачів.Принятые доклады, которые составляют текущие и архивные конференции на этом сайте, были выложены в открытый доступ и свободно доступны для просмотра, в пользу авторов и заинтересованных читателей.

 

Контрольні дати конференції | Контрольные даты конференции

10 березня — 8 квітня 2016 р. — онлайн-реєстрація, подання матеріалів тез доповідей та супровідних матеріалів;

До 18 квітня 2016 р. — первинна обробка та рецензування поданих матеріалів, підтвердження включення доповіді до програми конференції;

До 21 квітня 2016 р. — подання квитанцій про сплату оргвнеску;

До 27 квітня 2016 р. — остаточна обробка поданих матеріалів, підтвердження прийняття тез для публікування у збірнику тез конференції.

10 марта — 8 апреля 2016 г. — онлайн-регистрация, представление материалов тезисов докладов и сопроводительных материалов;

До 18 апреля 2016 г. — первичная обработка и рецензирование представленных материалов, подтверждение включения доклада в программу конференции;

До 21 апреля 2016 г. — подача квитанций об оплате оргвзноса;

До 27 апреля 2016 г. — окончательная обработка представленных материалов, подтверждение принятия тезисов для публикации в сборнике тезисов конференции.

 

Оргкомітет конференції | Оргкомитет конференции

Голова:

Олександр Григорович Корченко

д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, IEEE Senior Member,
завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій НАУ

Відповідальний секретар:

Юлія Борисівна Коваленко

к.пед.н., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій НАУ

Тел. +38(050)149-2067  E-mail: itseconf@gmail.com

Координатор з міжнародних зв’язків:

Сергій Олександрович Гнатюк

к.т.н., доцент, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій НАУ

  • Увага! Для здійснення листування з Оргкомітетом у темі електронного листа необхідно зазначити англійськими літерами «ITSEC» (без лапок) та через пробіл прізвища учасників конференції, щоб обминути спам-фільтр.

Председатель:

Александр Григорьевич Корченко

д.т.н., профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, IEEE Senior Member,
заведующий кафедрой безопасности информационных технологий НАУ

Ответственный секретарь:

Юлия Борисовна Коваленко

к.пед.н., доцент кафедры безопасности информационных технологий НАУ

Тел. +38(050)149-2067  E-mail: itseconf@gmail.com

Координатор по международным связям:

Сергей Александрович Гнатюк

к.т.н., доцент, доцент кафедры безопасности информационных технологий НАУ

  • Внимание! Для осуществления переписки с Оргкомитетом в теме электронного письма необходимо указать английскими буквами «ITSEC» (без кавычек) и через пробел фамилии участников конференции, чтобы обойти спам-фильтр.

Концепція та підготовка сайту конференції: Кирило Ануфрієнко, к.т.н. НАУ

 

Умови участі та публікування | Условия участия и публикования

1-й крок

Реєстрація на сайті конференції або активація сторінки автора цьогорічної конференції у відповідності до вимог Керівництва для авторів

до 8 квітня 2016 року


2-й крок

Подання матеріалів тез
на сторінці автора
за Правилами подання матеріалів тез

3-й крок

Подання усіх необхідних
супровідних матеріалів тез

4-й крок

Відстеження статусу подання тез
на сторінці автора
та відповідне реагування

до 18 квітня 2016 року

5-й крок

Подання квитанцій
про сплату оргвнеску

до 21 квітня 2016 року

6-й крок

Отримання підтвердження прийняття тез доповіді для публікування у збірнику тез конференції

до 27 квітня 2016 року

Детальні інструкції для виконання усіх кроків умов участі та публікування у збірнику тез конференції викладені у Керівництві для авторів.

У випадку ігнорування інструкцій Керівництва для авторів авторам буде відмовлено в участі.

1-й шаг

Регистрация на сайте конференции или активация страницы автора нынешней конференции в соответствии с требованиями Руководства для авторов (на английском)

до 8 апреля 2016 года


2-й шаг

Представление материалов тезисов
на странице автора
по Правилам представления материалов тезисов (на английском)

3-й шаг

Представление всех необходимых сопроводительных материалов тезисов

4-й шаг

Отслеживание статуса представления тезисов на странице автора и соответствующее реагирование

до 18 апреля 2016 года

5-й шаг

Подача квитанций
об оплате оргвзноса

до 21 апреля 2016 года

6-й шаг

Получение подтверждения принятия тезисов для публикации в сборнике тезисов конференции

до 27 апреля 2016 года

Подробные инструкции для выполнения всех шагов условий участия и публикации в сборнике тезисов конференции изложены в Руководстве для авторов (на английском).

В случае игнорирования инструкций Руководства для авторов (на английском) авторам будет отказано в участии.

 

Керівництво для авторів | Руководство для авторов

Керівництво для авторів містить детальні інструкції для виконання усіх кроків умов участі та публікування у збірнику тез конференції.

Руководство для авторов (на английском) содержит подробные инструкции для выполнения всех шагов условий участия и публикации в сборнике тезисов конференции.

 

Часті запитання | Часто задаваемые вопросы

Якщо виникли питання, перш ніж звертатися до Оргкомітету, будь-ласка, спочатку уважно прочитайте розділ Политики конференции.

Запитання: Чому я не отримую жодних повідомлень на електронну пошту з сайту конференції (від секретаря чи Оргкомітету конференції)?
Відповідь:

  1. Перевірте чи правильно вказали адресу електронної пошти.
  2. Через технічні особливості більшість спам-фільтрів розпізнають повідомлення відправлені через цю систеу конференції як небажані та поміщають до спаму. Щоб не пропуститу важливі повідомлення від Оргкомітету, перевіряйте "спам" або зробіть фільтр, що не допустить потрапляння листів з темою "ITSEC" до спаму.
  3. Також пам'ятайте, що відстежувати статус подання Ви маєте у кабінеті автора, і повідомлення про зміну його статусу можуть не надсилатися.

Запитання: Чому я не можу редагувати тези у шаблоні, завантаженого з сайту?

Відповідь: Такого не повинно бути, оскільки дозволені будь-які зміни у відповідних полях для всіх користувачів. Можливі такі варіанти рішення проблеми:

  • Ви намагаєтесь редагувати ті частини шаблону, які дійсно захищені. Не чіпайте тексту за межами полів. Не видаляйте увесь текст полів відразу і не виділяйте увесь текст під заміну. Вставте текст просто у середині поля, а потім видаліть не потрібний. Якщо тільки деякі поля не заповнюються, це може виходити випадково: можливо при перекопійовані з іншого файлу вставляються неприпустимі символи. Рішення: спробуйте вставляти простий текст перекопіювавши його попередньо через Блокнот, а решту об'єктів (малюнки або таблиці) вставте окремо.
  • Можливий конфлікт з режимом захищеного перегляду Microsoft Word 2010, коли натискання кнопки "Разрешить редактирование" призводить до повного блокування замість розблокування редагування. У такому випадку перед відкриттям шаблону доведеться вимкнути захищений перегляд для файлів з інтернету: Файл - Параметры - Центр управления безопасностью - кнопка Параметры центра управления безопасностью - убрать галочку возле "Включить защищенный просмотр для файлов из Интернета" - кнопка ОК.

Запитання: Чому частина сайту українською, а частина російською?

Відповідь: Наразі не існує української локалізації Open Conference Systems. Тому російською подані елементи інтерфейсу та текст "зашитий" на рівні системи Open Conference Systems. Ми намагаємося суміщати на "російській" версії сайту українську та російську на скільки це можливо. 
Ви можете допомогти науковій спільноті, зокрема системі конференцій НАУ, переклавши з англійської на українську спеціальні файли локалізації. У Оргомітета цієї конференції, нажаль, відсутні ресурси для цього.

 
Creative Commons License
Эта работа сделана по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 License.